Chính sách & Quy định chung
Chính sách và quy định chung
I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN VÀ BÊN MUA
Quyền và trách nhiệm của bên bán:
    Cung cấp đầy đủ xuất xứ hàng hoá và chứng chỉ chất lượng của sản phẩm
    Cung cấp tổ chức thi công, lắp đặt bảo đảm theo thiết kế đã phê duyệt của khách hàng.
    Đảm bảo an toàn lao động, dảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình cũng như đảm bảo anh ninh trong khu vực và xung quanh trong quá trình thi công lắp đặt sản phẩm.
    Lập đầy đủ các hồ sơ  nghiệm thu kỹ thuật, hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm nghiệm thu và thanh toán.
    Nghiệm thu công việc và lập bản vẽ hoàn công khi hoàn thành công trình.
    Bảo hành sản phẩm theo quy định ghi trong hợp đồng.
    Đảm bảo thi công đúng tiến độ yêu cầu.
Quyền và trách nhiệm của bên mua:
    Thống nhất bản vẽ thiết kế và các vật tư chi tiết để Bên cung cấp làm căn cứ đặt hàng và thi công.
    Bàn giao mặt bằng vị trí lắp đặt sản phẩm theo yêu cầu.
    Tạo điều kiện cho Bên cung cấp lắp dựng giàn giáo, mặt bằng để thiết kế và thi công nhôm kính.
    Bố trí mặt bằng khi lắp đặt đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật sau khi đã thống nhất biện pháp thi công.
    Cử cán bộ giám sát thi công thường xuyên có mặt tại công trường để cùng giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, theo dõi và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.
    Thanh toán hợp đồng cho Bên cung cấp theo đúng quy định của Hợp đồng. Cử người có trách nhiệm để đối chiếu công nợ theo khối lượng thi công thực tế, giao nhận và thanh lý hợp đồng.
II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Bước 1: Phòng Chăm Sóc Khách Hàng, Phòng Kinh Doanh:
    Liên hệ lấy thông tin và yêu cầu của khách hàng về hạng mục nhôm kính
    Nhận bản vẽ thiết kế của công trình
Bước 2: Phòng Quản Lý Dự Án:
    Tiếp nhận thông tin từ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng, Phòng Kinh Doanh
    Trực tiếp đến khảo sát công trình
    Tư vấn sản phẩm đẹp và chất lượng phù hợp với công trình và đầu tư tài chính của Chủ đầu tư.
    Lập dự toán công trình
    Hai bên ký kết hợp đồng thi công hạng mục nhôm kính
Bước 3: Phòng Vật Tư:
    Bắt đầu công tác đặt hàng: Nhôm, Kính, Phụ Kiện, Vật Tư Phụ
Bước 4: Xưởng gia công:
    Gia công theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt
Bước 5: Đội thợ thi công trên công trình
    Lắp đặt sản phẩm hoàn thiện.
Bước 6: Nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.